Dyskusja, Spotkanie: Jackpot: rozmowa Daniela Kotowskiego z Nadią Markiewicz o twórczości i normatywności społecznej

Online
Kategoria: Galeria
Data
2 października
Godzina
12:00 - 13:30
Czas trwania
1 h 30 minut
Organizator
Link
Wstęp wolny
Punktem wyjścia do rozmowy jest praca Jackpot nagrodzona w konkursie Europe Beyond Access, kierowanym do artystów z niepełnosprawnością.
Konkurs, zorganizowany w I kwartale tego roku przez Zachętę i British Council, wpisywał się w ideę budowania artystycznej tożsamości wokół niepełnosprawności – bardzo mocno obecną w społeczeństwie brytyjskim, a nieoczywistą na polskim gruncie. Prace Nadii Markiewicz dotykają tego tematu, prowokują też do szerszej dyskusji o normatywności w sztuce czy w kulturze popularnej.
Nadia Markiewicz w sierpniu tego roku wzięła udział w performansie inspirowanym przez Daniela Kotowskiego Bajka o normalności. Zgodziła się również udzielić wywiadu do Magazynu Zachęta Online. Spotkanie pomyślane jest jako kontynuacja rozmowy o Niezwykłych ciałach.

Wywiad Daniela Kotowskiego z Nadią Markiewicz: https://zacheta.art.pl/magazyn/niezwykle-ciala/
Europe Beyond Access, informacje o konkursie: https://zacheta.art.pl/pl/europe-beyond-access

Zdjęcie: widok wystawy, przygaszone światło, jasnozielona wykładzina; pośrodku stoi kobieta w czarnych rajtuzach, tułów ukryty w ogromnej, czarnej bilardowej kuli z numerem 8; w tle lightbox, na nim rentgen kości kończyny.
Napisy dla niesłyszących
Napisy dla niesłyszących
Prowadzenie w polskim języku migowym
Prowadzenie w polskim języku migowym
Tłumaczenie na polski język migowy
Tłumaczenie na polski język migowy

Dostępność miejsca: